ILLEGAAL NEDERLANDS BESTUUR

Nederland heeft sinds mei 2012 al 72 jaar geen wettige regering. In de meidagen van 1940 werd het de regering van destijds te heet onder de voeten en vluchten zij naar Engeland. Hierdoor werd automatisch grondwetelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur. Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kan er een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld.

Tot zijn genoegen riep de Majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als mogelijk terwille te zijn, En zodoende kon de topambtenarij voor de nazi,s aan de slag. Dit was landverraad en dus strafbaar, omdat de regering onder leiding van Wilhelmina het hazenpad koos werd Gronwettelijk de regering opgeheven dit vanwege het in 1940 geldende Grondswet artikel 21; In geen geval kan de zetel der regering buiten het rijk worden verplaatst.

Op 6 September 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina met haar twee vingers in de lucht aan het Nederlandse volk beloofd en toegezegd: Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Dat ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle mijne onderdanen zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzonere welvaart alle middelen zal aanwenden welke wetten te mijner beschikking stellen zoals een goed Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

Op 13 Mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het Nederlandse volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds die dag wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Iedereen kan dit begrijpen, Maar je hoort de politici in Den Haag en de Staatsrecht-Geleerden nergens over.

Het vestigen van een regering is pas wettig als er over gestemd kan worden. Nederland heeft niet gekozen voor de Oranjes, Niet in 1813 toen Willem Frederik hier is geinstaleerd, en ook niet in 1945 toen de onwettige Koningin weer pontificaal plaats nam op de troon. Een en ander is nooit bevestigd door een volksraadpleging. Dus sinds die tijd is het gezag illegaal.

Een en ander betekent dus ook dat de gehele wetgeving op de schop kan, Het lands en Lokale bestuur drastisch moet worden gereorganiseerd voorafgegaan door een volkssoevereine Grondwet gelegaliseerd door een Volksraadpleging.

De Luxeus zittende, doch onbevoegde bestuurders ziet de bui al hangen en kosten noch moeite worden gespaard om Nederland te integreren in de Europese Unie, Een ander woord voor het overdragen van het onbevoegd gezag aan eveneens onbevoegde Bureaucraten.L

WIJ ZOUDEN HET VOORBEELD VAN IJSLAND MOETEN VOLGEN.

In Ijsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte nadat de grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan Nederland niet terug te betalen. Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de Grondwet. Dit alles op een vreedzame manier. Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde crisis hebben georkestreerd. Daarom is Ijsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws geweest. De huidige wereldmacht wil nietn dat het voorbeeld van Ijsland gevolgd wordt.

In 2008 werd de grootste bank van ijsland genationaliseerd. De tweede en derde bank van het land waren al genationaliseerd. De ijslandse kroon devalueert en de beurs keldert. Het land is Bankroet.

In 2009 protesteren burgers voor het parlements-gebouw en dient de Minister-President het ontslag van de regering in, en komen er nieuwe verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem van de schuld aan Nederland gaan oplossen. De ijslandse bevolking krijgt tot 2046 de tijd om 3,8 Miljard Euro tegen 5,5 % rente af te betalen.

In 2010 gaat de Ijslandse bevolking opnieuw de straat op, ditmaal om een referendum te eisen. Tijdens dit referenum spreekt 93% van de ijslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het wetsvoorstel is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de verantwoordelijken voor de crisis te berechten. Vele topmannen en Bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale gevangenis voor opgepakte ijslandse Bankiers.