OVER ONZE VRIJHEID NA DE BEVRIJDING

Op 31 Januarie 1950 werd door de regering Drees een wetsontwerp ingediend getiteld;"Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 196 der Grondwet" De bedoeling van dit wetsontwerp was om  de regering in vredestijd volmachten te geven tot opheffing van alle democratische rechten zoals Recht van Staking, van vergadering, Briefgeheim, Persvrijheid etc. Bovendien wilde Drees in geval van nood het recht hebben om personen zonder vorm van proces in Schutzhaft te nemen. Met andere woorden hij wilde der Polizeistaat of beter gezegd het Fascistische regiem in ons land weer invoeren.

Ondanks massale protesten werd het wetsontwerp op Donderdagmidag 19 Juni 1952 door de Eerste Kamer aangenomen en daarna in het Staatsblad gepubliceerd. 

Het is overigens cynish dat de Sociaal-Democraat Drees, die na 1945 de Koloniale oorlog dirigeerde waarbij duizenen Indonesische mannen, vrouwen en kinderen om het leven kwamen, En in de jaren 50 de Democratische rechten om zeep hielp in 2004 tot een van de grootste Nederlanders werd gekozen. En in Januarie 2006 door de luisteraars van het VPRO radioprogamma OVT zelfs tot de beste Nederlandse premier van na de Tweede Wereldoorlog. Met dank aan Gerard de Boer.